Kalite politikası

Kalite güvencesi, müşterilere karşı sorumlu bir karardır

Tecnofar S.p.a., müşteri hizmetine bağlı tüm ekibinin taahhüdü ile Kalite kültürünü desteklemektedir. Bu, her bir çalışanımızın yüksek kaliteli ürünlerin zamanında tedarik edilmesi ve gerekli yasal gerekliliklere riayet edilmesi ile müşteri memnuniyetindeki rollerinin ve sorumluluğunun bilincinde olduğu anlamına gelir

Tecnofar S.p.a., bu hedeflere ulaşmak için UNI EN ISO 9001:2015 ve UNI CEI EN ISO 13485:2016 (tıbbi cihazlar) Standartlarının düzenlemelerine uygun olarak sertifikalı bir Kalite Yönetim Sistemi yerine getirmeyi ve uygulamayı taahhüt eder ve 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/CEE sayılı direktifin gerekliliklerine ve sonraki güncellemelerine ve 29 Mayıs 1997 tarihli 97/23/CE sayılı Direktifin ek I’indeki 4.3.maddesindeki gerekliliklere riayet etmek ister.

Tecnofar S.p.a., aşağıdaki operasyonel stratejileri uygulayarak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır:

  • Sürekli kaynak yatırımı ile üretim proseslerini optimize etmek için yöntemler ve göstergeler tanımlayarak Kaliteyi sürekli iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek;
  • Dışarıdan algılanan Kaliteyi artırmak, şikayetleri önlemek ve müşterinin talep ettiği tüm gerekliliklere riayet etmek için Müşterinin memnuniyet seviyesi de dahil olmak üzere iade bilgilerini sürekli olarak izlemek;
  • Talep edilen gerekliliklere uygun olmayan ürün veya hizmetlerin tedarikiyle ilgili riskleri sınırlandırmak için Tedarikçilerin nitelik seviyesini kontrol etmek ve izlemek;
  • Ürünün uygunluğuna ve düşük Kalitesine bağlı şikayetleri, iade ve sorunları önleyerek, ürün kusurlarını önlemek, ıskartaları en aza indirmek için çeşitli işleme aşamalarındaki kontrollerle Ürünlerin uygunsuzluklarını ortadan kaldırmak;
  • Eğitim, denetim ve etkili iletişim yoluyla Kalite hedeflerinin katılımını ve paylaşımını teşvik ederek tüm şirket kaynaklarının yeterliliğini ve katılımını geliştirmek;
  • Yıl için beklenen kalite hedeflerinin planlama mekanizmasını güçlendirmek ve genişletmek ve sonuç olarak, Kalite Yönetim Sistemini gözden geçirerek elde edilen sonuçların periyodik bir değerlendirmesini yapmak;
  • Altyapılara (yapılar, araçlar, tesisler, ekipmanlar, makineler), araştırma ve geliştirmeye ve çeşitli sektörlerde yürürlükte olan düzenlemelere uygun yeni ürünlerin uygulanmasına yönelik yatırımların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak;
  • Işçi sağlığının ve güvenliğinin korunmasının ve dürüstlük, eşitlik ve saygının ahlak ilkelerine uygunluğunun birincil öneme sahip değerleri temsil ettiği bir çalışma ortamı sağlamak;
  • Prosedür ve talimatların oluşturulması ve Kalite Kılavuzunun hazırlanması yoluyla Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgileri resmileştirmek ve paylaşmak için bir sistem hazırlamak.

Kalite Yönetim Sisteminin yerine getirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra yaygınlaştırılması ve anlaşılması, Yönetim, Yönetim Kurulu ve Şirketin tüm Organizasyonu tarafından paylaşılan, tamamen hissedilen bir taahhüttür.

Teknik destek.

Kalite kontrol ve araştırmaya olan sürekli bağlılığımız, Tecnofar'ın sürekli mükemmeliyetini desteklemek için tüm organizasyonumuzun verimliliği için esastır.

destek isteyin